SK/EN

VÝSKUM

GENEALOGICKÝ VÝSKUM

Objavte históriu Vašej rodiny.
Spoznajte život svojich predkov a ich osudy.
Výskum tvorí obsah rodokmeňa.

Odhaľte tajomstvá minulosti a zistite viac o ich profesii, čase a mieste, kde žili.

Každý príbeh je jedinečný a  zaujímavý .

 

Vyhľadávame:

Výstupy výskumu

elektronická forma

Rodokmeň

Grafická tabuľka alebo rodokmeň

Dokumenty

Kópie dokumentov

Správy

Úplná správa o výskume

Realizujeme bádanie v archívoch matrikách a ďalších inštitúciách. Vyhľadávanie a skúmanie rôznych dokumentov ako napríklad rodných, sobášnych a úmrtných listov, vysvedčení, starých cestovných dokladov, vojenských záznamov, starých listín a iných zabudnutých dokumentov.

Cena genealogického výskumu je individuálna a závisí od rozsahu a komplexnosti výskumu a dostupnosti prameňov.